קידוחי מיקרופייל

קידוחי מיקרופייל מתבצעים מדי יום במקומות שונים- בכל מקום שבו יוצרים יסודות של מבנים. סוג הקידוח נקבע על פי סוג הקרקע ומאפייניה. ההכרח להעמיד את המבנה על יסודות חזקים ואיתנים מחייב קידוח מוקפד ומדויק על פי מתווה ידוע, כנדרש וכמתחייב על פי נתוני המבנה, גודלו, העומסים שלו ועוד.

חוסנם של יסודות המבנה יקבע האם הוא יהיה עמיד בפני זעזועים צפויים בכלל ובפני רעידות אדמה בפרט. שינויים טקטוניים באדמה אף הם עלולים להשפיע על היסודות ולערערן, במידה שהם אינם נטועים עמוק מספיק.

ייחודם של קידוחי מיקרופייל הוא העדר צורך לבצע חפירה, מאחר שהסביבה הסלעית היא, כשלעצמה, מהווה תשתית חזקה מספיק לביצוע היסודות. אכן, קידוח ייחודי זה מיועד לקרקע סלעית קשיחה ומוצקה. עם סיום הקידוח, המתבצע - אנכית בלבד - על שטח קטן מחדירים על הבור כולנסאות (בקוטר מצומצם) לחיזוק היסודות ולביסוסם. מאחר שהסלע חובק ועוטף את היסודות לא נדרש לדפן את הבור בכל חומר שהוא.

יסודות איתנים

מדובר בסוג קידוח המחייב מקצועיות ודיוק מרביים. לפני שאתם משלמים למי שבידיהם מופקדת מלאכת ביצוע יצירת היסודות, עליכם לברר ולוודא כי במידה שהבית שלכם עתיד להיבנות על קרקע סלעית- ברשות הקבלן המבצע ציוד מתאים לביצוע קידוח מסוג זה ואנשים המנוסים בהפעלתו.

בשל הקוטר הקטן, שמגיע לכל היותר ל- 60 ס"מ, אין מרווח לטעות, אין שוליים לחריגה. הדיוק הנדרש הוא מרבי. ביצוע הקידוח צריך להיעשות לאחר בדיקה קפדנית של הקרקע, כדי להבטיח כי היסודות ייחפרו במידה המדויקת.

בכל תחום מדובר על חשיבות היסודות, אבל בתחום הבנייה- חשיבותם מכרעת. חשיבותם קריטית. העדר יסודות מוצקים ויציבים עלול לערער את המבנה כולו ולהפוך את חיי הדיירים או השוהים בו לבלתי בטוחה ולבלתי בטיחותית בעליל.

יותר מכול עשויה להשקיט, להרגיע ולטעת בנו תחושה של ביטחון הידיעה כי יסודות ביתנו הם חזקים ואיתנים; יסודות שהונחו על פי כל הכללים והתקנים המחייבים המחמירים ביותר. בית שנבנה על קרקע סלעית הוא בית אשר יסודותיו נוצרים על פי מתווה מוסכם וידוע לאנשי המקצוע אבל אתם, כמי שעתידים להתגורר בבית, ודאי רשאים לדרוש הסברים ולקהל מענה לכל שאלה שעולה אצלכם בתהליך הבנייה, החל משלב יסודותיו.