קידוחים בסלע

קידוחים בסלע נעשים הן באתר בנייה שמוקם בו בית אחד והן באתרים, שבהם מתבצע פרוייקט בינוי גדול הנאמד במאות מטרים רבועים. בשל מורכבות הקידוחים בסלע יש חשיבות למקצועיות החברה ולניסיונה בביצוע עבודות קידוח בשטחים קשים, בקרקע סלעית בכלל ובמקומות שהגישה אליהם קשה.

קידוח בסלע מחייב דיוק מרבי בשלב הקוטר המצומצם של הבור. אתגר מורכב במיוחד ניצב לפתחם של קודחים שנדרשים לבצע את העבודה בשטח רווי בנייה, כאשר הקידוח מתבצע בסמוך לקיר בניין קיים, או כזה המצוי בתהליך בנייה.

חברה המבצעת קידוחים בסלע מציעה ציוד מכאני מתקדם וייעודי, לרבות ציוד קצה מיוחד המאפשר קידוח מדויק, כנדרש. חברות המציעות ציוד לקידוחי סלע ומבצעות אותו בכל שטח נדרש צריכות להיות בעלות אישורים והסמכות לביצוע העבודה. הן מחויבות לעבוד על פי כללי איכות ובטיחות מחמירים ביותר.

איכות הקידוח ודיוקו יקבעו את רמת היציבות והעמידות של הבית למשך שנים רבות. כאשר מיקום הבית הנבנה הוא באזור גיאוגרפי אשר כל מי שמתגוררים בו מצויים באופן טבעי חיים בתנאים של אי ודאות (כגון באזור קו השבר הסורי אפריקני) יש חשיבות מכרעת לאופן שבו תתבצע עבודת הקידוח.

הקבלן המבצע נדרש לעבוד על פי המתווה ההנדסי המדויק. הוא חייב להקפיד על ביצוע ללא דופי. תיקון יסודות בית שלא נבנו כהלכה הוא בלתי אפשרי. בית שנבנה על יסודות רעועים מועד לפורענות תמידית ולכן אין אף לא מרווח צר ביותר לטעות בחישובים ובביצוע הקידוח.

חברת קידוח המתמחה בקידוח מיקרופייל תבצע עבורכם את הקידוח הנדרש במסגרת זמן קצרה. על מנת להיות סמוכים ובטוחים כי החברה הקבלנית שאמורה לבצע את הקידוח משתמשת בציוד המתקדם ביותר מזה תוך שמירה קפדנית וחסרת פשרות על איכות ועל בטיחות תוכלו ללמוד מאתר האינטרנט של החברה, שבו, כצפוי, פירוט הפרויקטים שביצעה (ודאי הגדולים שבהם) מאפשר לכם לבקש חוות דעת והמלצות על מידת שביעו הרצון מהעבודה.

ולסיום- מלה בסלע: תקני הבנייה מחמירים ביותר,ובצדק. כל מי שלוקחים חלק בבניית בניין אמורים למלא באופן מלא ומושלם את כל הכללים הנדרשים. ראש וראשונים לכך הם מי שמופקדים על קידוח היסודות.